ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ZAΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ ΜAZI KAI ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ
ZAΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ & ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ MASTERCLASSES
BΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΝΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2018
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2017
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2016
TIP

Όροι Διαγωνισμού
Διαγωνισμός

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Λεωφ. Κηφισού 130 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό με διακριτικό τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ», o οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα www.jotis-zacharoplathoume.gr, την οργάνωση και τη λειτουργία του διαγωνισμού την έχει αναλάβει για λογαριασμό της, η εταιρία SOLID Α.Ε. (περαιτέρω η «Solid»).
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στοv Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και είναι ενήλικοι, ήτοι άνω των 18 ετών.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της Solid, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων και της εκδήλωσης.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 14η Σεπτεμβρίου 2016 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης «ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ» (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Αναλυτικά ακολουθούν τα στάδια του διαγωνισμού – έναρξη και λήξη κάθε σταδίου. Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των χρονικών ορίων θεωρείται άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.
5. Ο Διαγωνισμός αποτελείται από 5 στάδια.
Πιο συγκεκριμένα:

1ο  στάδιο (14/9/2016-22/9/2016 στις 23:59): Καλούμε τους χρήστες να επιλέξουν μέχρι τέσσερα (4) προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ, μέσω της διαδικτυακής σελίδας www.jotis-zacharoplathoume.gr, και να δηλώσουν τον τίτλο της συνταγής στην οποία θα χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω προϊόντα που επέλεξαν. Εφόσον κληρωθούν να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο, τη συνταγή αυτή θα πρέπει να την παρασκευάσουν και να την ανεβάσουν (uploading) στη διαδικτυακή σελίδα www.jotis-zacharoplathoume.gr, με φωτογραφία της και τον τίτλο της συνταγής.  Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων με βάση τη σχετική φόρμα του διαγωνισμού που θα βρουν στην ανωτέρω διαδικτυακή σελίδα.

2ο  στάδιο (23/9/2016): Την ημέρα εκείνη θα ανακοινωθούν οι εκατό (100)  τυχεροί  που θα προκύψουν  μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, κατά τη σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση. Η κλήρωση των εκατό (100) τυχερών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της SOLID, οδός Αρτέμιδος 3, 15125, Μαρούσι-Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων των Διοργανωτριών εταιριών και συμβολαιογράφου.
Ειδικότερα τα στοιχεία των εκατό (100) τυχερών θα ανακοινωθούν στοv διαδικτυακό τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr και στη συνέχεια οι νικητές θα ενημερωθούν με σχετικό προσωπικό μήνυμα. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος τυχερός δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος, ο τυχερός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Τη θέση του εν λόγω τυχερού θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Οι εκατό (100) τυχεροί θα παραλάβουν τα προϊόντα που επέλεξαν μαζί με ένα μοναδικό κωδικό (βλ. 3ο στάδιο), προκειμένου να φτιάξουν με αυτά τη συνταγή που έχουν δηλώσει στο 1ο  στάδιο, για την οποία θα αξιολογηθούν. Τα προϊόντα θα σταλούν στους 100 τυχερούς με έξοδα του Διοργανωτή μέχρι τις 12/10/2016.
Οι εκατό (100) τυχεροί θα έχουν διορία μέχρι τις  20/10/2016 (όπου κλειδώνει η δυνατότητα του uploading στη photo gallery), για να φτιάξουν τη συνταγή που έχουν δηλώσει στο 1ο  στάδιο.

3ο στάδιο (Έως και 20/10/2016 στις 23:59): Οι εκατό (100) τυχεροί θα πρέπει να ανεβάσουν, χρησιμοποιώντας το μοναδικό κωδικό που έλαβαν όπως περιγράφεται στο 2ο στάδιο, μέσα στη photo gallery του www.jotis-zacharoplathoume.gr   α) τη φωτογραφία της συνταγής τους, β) τον τίτλο της συνταγής, γ) τα υλικά και δ) την εκτέλεσή της.

Οι συνταγές που θα ανεβαίνουν στη photo gallery θα είναι ορατές σε όσους μπαίνουν στο www.jotis-zacharoplathoume.gr  και η βαθμολογία του κοινού θα είναι δημόσια και θα διαρκεί από τις 24/10/2016 μέχρι και τις 31/10/2016 στις 23:59. Για να έχει κάποιος χρήστης τη δυνατότητα να ψηφίσει, θα πρέπει να συνδεθεί μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Facebook ή του προσωπικού του email.

Οδηγίες για την έγκυρη συμπλήρωση της συνταγής:
Οι συνταγές πρέπει να είναι γραμμένες στα ελληνικά. Μη χρησιμοποιείτε μόνο κεφαλαία γράμματα, να προσέχετε την  ορθογραφία σας  και μη ξεχνάτε να βάζετε τόνους.

Τίτλος συνταγής:
Δώστε έναν ωραίο τίτλο στη συνταγή σας . Μη χρησιμοποιήσετε μόνο κεφαλαία και βάλτε τόνους. Φροντίστε ο τίτλος να είναι σαφής.

Υλικά:
Γράψτε τα συστατικά της συνταγής.
Να είστε όσο πιο σαφείς μπορείτε, βάζοντας συγκεκριμένες ποσότητες.
Συνταγές με αναφορά σε επώνυμα υλικά άλλων εταιρειών (πχ ΒΙΤΑΜ αντί για τη χρήση βουτύρου ή μαργαρίνης) δεν επιτρέπονται.  Προϋπόθεση για την αποδοχή της συνταγής σας είναι να περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ που επιλέχθηκαν στο 1ο στάδιο.

Εκτέλεση:
Περιγράψτε με απλά λόγια τα βήματα της εκτέλεσης της συνταγής. Προσπαθήστε να είναι ξεκάθαρα και αναλυτικά. Μη χρησιμοποιήσετε μόνο κεφαλαία και βάζετε τόνους.

Φωτογραφία:
Ανεβάστε στην εφαρμογή φωτογραφία της συνταγής σας, που τραβήξατε εσείς ο ίδιος, από το πραγματικό παρασκεύασμα. Μη χρησιμοποιείτε φωτογραφία από φωτοτράπεζες ή φωτογραφίες παρασκευασμάτων που έχουν φτιάξει επαγγελματίες, γιατί κάτι τέτοιο καθιστά λόγω αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.

4ο στάδιο (3/11/2016): Ανάδειξη των δέκα (10) καλύτερων συνταγών από τις εκατό (100). Η ανάδειξη των 10 καλύτερων συνταγών θα προκύψει όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1. Η ανακοίνωση των 10 φιναλίστ (και των 10 επιλαχόντων) κατά τη σειρά ανάδειξής τους θα γίνει στις 3/11/2016 στη διαδικτυακή σελίδα www.jotis-zacharoplathoume.gr, στην αντίστοιχη σελίδα «Νικητές».

Σε περίπτωση που κάποιος εκ των δέκα (10) φιναλίστ δεν αποστείλει έως τις 8/11/2016 με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας) καθώς και τη ρητή συμφωνία του ότι θα συμμετέχει στην εκδήλωση  χάνει οριστικά το δικαίωμά του στη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά επιλαχών. Οι δέκα (10) φιναλίστ θα ενημερωθούν το αργότερο 3 εβδομάδες πριν, για τον ακριβή τόπο, τον χρόνο και τη  διαδικασία διεξαγωγής της εκδήλωσης.

5ο στάδιο (Ολοκλήρωση του Διαγωνισμού): Πραγματοποίηση εκδήλωσης στην Αθήνα μέσα στο 2016, σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί από τον διοργανωτή, όπου οι δέκα (10) φιναλίστ θα φτιάξουν την ίδια συνταγή που ανέβασαν στη photo gallery, παρουσία της κριτικής επιτροπής, προκειμένου να επιλεγούν οι τρεις (3) καλύτεροι. Και οι 10 φιναλίστ θα κριθούν σύμφωνα με το Παράρτημα 2.
Τα παραπάνω στο σύνολό τους ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που  εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

6. Κριτική Επιτροπή. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους: Ντίνα Νικολάου Chef, Μιχάλης Αθανασίου Food Stylist και Ευαγγελία Καρβέλα Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης εταιρίας ΓΙΩΤΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες και βιογραφικά της κριτικής επιτροπής έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr  (σελίδα «Κριτική Επιτροπή»).
7. Δώρα. Μέσω του Διαγωνισμού, οι τρεις (3) μεγάλοι νικητές κερδίζουν επιταγή αξίας 1.000€ ο καθένας, οι υπόλοιποι επτά (7) νικητές κερδίζουν επιταγή 400€ ο καθένας.  Η κατάθεση των χρηματικών επάθλων των 10 νικητών θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της εκδήλωσης σε λογαριασμό τραπέζης που θα μας έχουν υποδείξει οι 10 φιναλίστ.
Οι εκατό (100) τυχεροί που θα έχουν προκύψει κατά το 2ο στάδιο, κερδίζουν από ένα (1) κουτί με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ (πέραν αυτών που θα λάβουν για τη συνταγή τους), με την προϋπόθεση ότι έχουν ακολουθήσει τα στάδια του διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω και αφού θα έχουν ανεβάσει εγκαίρως τις φωτογραφίες και τις αντίστοιχες συνταγές τους εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου. Τα κουτιά με τα προϊόντα θα παραδοθούν στους 100 τυχερούς στη διεύθυνση που έχουν υποδείξει. Το κουτί των προϊόντων περιέχει προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ κατά τη βούληση του Διοργανωτή. Τα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ δεν εξαργυρώνονται με μετρητά και αποστέλλονται με έξοδα του Διοργανωτή. 
8. Ενημέρωση για την Κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των τυχερών του διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο, θα ανακοινώνονται στο Διαδικτυακό Τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr και στη συνέχεια οι τυχεροί θα ενημερώνονται με σχετικό προσωπικό μήνυμα.
9. Συμμετοχή στην Εκδήλωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δέκα (10) φιναλίστ δεν είναι κάτοικος Αττικής, ο Διοργανωτής αναλαμβάνει τα προσωπικά έξοδα μετακίνησής του από και προς την εκδήλωση, καθώς και τη διαμονή – διατροφή για το διάστημα παραμονής του στην Αττική για τις ανάγκες της εκδήλωσης. Ο κάθε  ένας διαγωνιζόμενος μεταξύ των φιναλίστ μπορεί να συνοδεύεται από ένα ενήλικο άτομο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του διαγωνισμού. Οι συνοδοί των φιναλίστ, θα βαρύνονται με τα προσωπικά έξοδα μεταφοράς, διαμονής και διατροφής τους.
10. Δημοσιότητα της Εκδήλωσης. Όλες οι παραπάνω ενέργειες και τα άτομα που συμμετέχουν μπορούν να προβληθούν άνευ ανταλλάγματος από τη ΓΙΩΤΗΣ κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια με οπτικοακουστικό υλικό μέσα από τα διαδικτυακά μέσα και τις πλατφόρμες που διατηρεί η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., αλλά και μέσω Μ.Μ.Ε. πανελλαδικής ή/ και  τοπικής εμβέλειας, στο διηνεκές.
11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην άνευ ανταλλάγματος προβολή του σε οπτικοακουστικά διαδικτυακά μέσα και Μ.Μ.Ε., στη χρησιμοποίηση των προσωπικών του δεδομένων, στοιχείων, καθώς και της συνταγής με την οποία έχει συμμετάσχει στο διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς του «Ζαχαροπλάθουμε» που θα επιλέξει ο Διοργανωτής στο διηνεκές.
12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
13. Αποδοχή των Όρων. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως, καθώς και είναι σύμφωνος.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή.
14. Οι όροι συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών Χαρά Σπυριδοπούλου, Ασκληπιού 26-28, 10679 Αθήνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ως κριτική επιτροπή ορίζονται: 1ος κριτής: Ντίνα Νικολάου, 2ος κριτής: Μιχάλης Αθανασίου, 3ος κριτής: Ευαγγελία Καρβέλα, 4ος κριτής: Κοινό.
Η βαθμολογία της κριτικής επιτροπής θα προκύψει ως εξής:
Οι κριτές (1ος,2ος,3ος) θα ψηφίσουν από το 1 έως το 25, όπου το 25 ορίζεται ως η υψηλότερη βαθμολογία. Η άριστη/ανώτατη βαθμολογία των κριτών 1ος, 2ος, 3ος ορίζεται το 75.
Η βαθμολογία του κοινού (4ος κριτής) θα προκύψει ως εξής:
Η υποψήφια συνταγή με τα περισσότερα like στο microsite www.jotis-zacharoplathoume.gr θα οριστεί ως η άριστη και θα λάβει την ανώτατη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε 25 βαθμούς. Η βαθμολογία των υπολοίπων θα υπολογιστεί με βάση το λόγο των δικών τους like πολλαπλασιασμένων με το 25 (άριστη βαθμολογία) και διαιρεμένο με τον αριθμό των like που έχει συγκεντρώσει η πρώτη συνταγή.
Παράδειγμα:
1η συνταγή: 10.357 like = 25 βαθμοί
2η συνταγή: 9.807 like
Τρόπος Υπολογισμού:
x (βαθμοί 2ης συνταγής) = 25 x 9.807 ÷ 10.357 = 23,67 βαθμοί
Kατά τον ίδιο τρόπο, αν π.χ. η 3η συνταγή συγκέντρωνε 9.000 like θα λάμβανε 21,7 βαθμούς κ.ο.κ.
Για το συνολικό βαθμό της κάθε συνταγής θα προστεθούν οι βαθμολογίες της κριτικής επιτροπής (1ος,2ος,3ος,4ος κριτής). Ως μέγιστη βαθμολογία ορίζονται οι 100 βαθμοί.
Ισοψηφία
Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν την ίδια βαθμολογία και διαγωνίζονται για να καταλάβει ο ένας εκ των δύο την 10η θέση και να προχωρήσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, μεταξύ των δύο υπερτερεί εκείνος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τους 1ο, 2ο και 3ο κριτές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Ως κριτική επιτροπή ορίζονται: 1ος κριτής: Ντίνα Νικολάου, 2ος κριτής: Μιχάλης Αθανασίου, 3ος κριτής: Ευαγγελία Καρβέλα.
Οι κριτές (1ος,2ος,3ος) θα ψηφίσουν από το 1 έως το 25, όπου το 25 ορίζεται η υψηλότερη βαθμολογία. Συνολική βαθμολογία κριτών ορίζεται το 75.
Θα ληφθούν υπόψη: ο αριθμός των προϊόντων ΓΙΩΤΗΣ που χρησιμοποιήθηκαν στη συνταγή (έως 4 προϊόντα βάσει των Όρων-Στάδιο1 διαγωνισμού), η γεύση και η εμφάνιση.
Ισοψηφία
Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν την ίδια βαθμολογία και διαγωνίζονται για την κατάταξη στην 3η και 4η θέση, τότε θα πραγματοποιηθεί μεταξύ τους κλήρωση.