ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ZAΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ ΜAZI KAI ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ
ZAΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ & ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ MASTERCLASSES
BΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΝΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2018
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2017
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2016
TIP

Όροι Διαγωνισμού
Διαγωνισμός

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Λεωφ. Κηφισού 130 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό με διακριτικό τίτλο «ΖΑΧΑΠΟΠΛΑΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ», o οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα www.jotis-zacharoplathoume.gr , την οργάνωση και τη λειτουργία του -οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της, η εταιρία SOLID ΗAVAS Α.Ε. (περαιτέρω η «SolidHavas»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στοv Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και είναι ενήλικοι, ήτοι άνω των 18 ετών και τα παιδιά τους τα οποία συμμετέχουν με πλήρη ευθύνη και συναίνεση των κηδεμόνων τους.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.
Ι. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της Solid, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. ΙΙ. Από τον διαγωνισμό θα αποκλειστούν όσοι δεν ακολουθήσουν τις οδηγίες συμμετοχής και χρησιμοποιήσουν φωτογραφία από φωτοτράπεζες ή φωτογραφίες παρασκευασμάτων που έχουν φτιάξει επαγγελματίες. ΙΙΙ. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμφανίσουν/προβάλλουν ανταγωνιστικά προϊόντα προς την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ.

Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 22 Μαΐου 2017 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 31 Μαΐου 2017 ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό . Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, απαιτείται ο συμμετέχων να πάρει μέρος στο Διαγωνισμό με θέμα «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ», να ανεβάσει (upload) στη διαδικτυακή σελίδα www . jotis - zacharoplathoume . gr μία φωτογραφία την ώρα που «ζαχαροπλάθει» με την οικογένειά του/με τα παιδιά του. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό απαιτείται η έγκυρη συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων με βάση τη σχετική φόρμα του διαγωνισμού που θα βρουν στην ανωτέρω διαδικτυακή σελίδα. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να ανεβάσει όσες φωτογραφίες θέλει αλλά θα έχει μόνο μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Τα παραπάνω στο σύνολο τους ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

6. Δώρα. Μέσω κλήρωσης ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν δέκα (10) τυχεροί με τα παιδιά τους που θα «ζαχαροπλάσουν» μαζί με τη σεφ Ντίνα Νικολάου στο Δειπνοσοφιστήριον School of Gastronomy, στις 18 Ιουνίου 2017. Άλλοι τριάντα (30) τυχεροί θα κερδίσουν από ένα (1) κουτί με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ. Το κουτί θα περιέχει προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ κατά τη βούληση του Διοργανωτή. Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται με μετρητά. Tα Δώρα θα αποσταλούν με courier στους τριάντα (30) νικητές, με έξοδα του Διοργανωτή.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι σαράντα (40) νικητές θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. Επίσης, θα κληρωθούν επιπλέον σαράντα (40) αναπληρωματικοί - επιλαχόντες. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 01/06/2017, οπότε θα γίνει και η ανακοίνωση των νικητών. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της SOLID, οδός Αρτέμιδος 3, 15125, Μαρούσι-Αθήνα, παρουσία συμβολαιογράφου και εκπροσώπων των Διοργανωτριών εταιριών.

Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του Διοργανωτή πως ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια του Διοργανωτή ο συμμετέχων αυτός να αποκλειστεί.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των τυχερών του διαγωνισμού, θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr και στη συνέχεια οι τυχεροί θα ενημερώνονται με σχετικό προσωπικό μήνυμα.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος νικητής δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος για οποιοδήποτε λόγο, ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ.

9 . Συμμετοχή στην Εκδήλωση του Διαγωνισμού . Σε περίπτωση που κάποιος από τους δέκα (10) τυχερούς δεν είναι κάτοικος Αττικής, ο Διοργανωτής αναλαμβάνει τα προσωπικά έξοδα μετακίνησής του και της οικογένειάς του –έως τέσσερα (4 μέλη) συνολικά- από και προς την εκδήλωση, καθώς και τη διαμονή – διατροφή για το διάστημα παραμονής του στην Αττική για τις ανάγκες της εκδήλωσης.

10. Δημοσιότητα της Εκδήλωσης . Όλες οι παραπάνω ενέργειες και τα άτομα που συμμετέχουν -ενήλικες και παιδιά- μπορούν να προβληθούν άνευ ανταλλάγματος από τη ΓΙΩΤΗΣ κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια με οπτικοακουστικό υλικό μέσα από τα διαδικτυακά μέσα και τις πλατφόρμες που διατηρεί η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., αλλά και μέσω Μ.Μ.Ε. πανελλαδικής ή/ και τοπικής εμβέλειας, στο διηνεκές.

11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην άνευ ανταλλάγματος προβολή του σε οπτικοακουστικά διαδικτυακά μέσα και Μ.Μ.Ε., στη χρησιμοποίηση των προσωπικών του δεδομένων, στοιχείων, καθώς και της φωτογραφίας με την οποία έχει συμμετάσχει στο διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς του «Ζαχαροπλάθουμε ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ» που θα επιλέξει ο Διοργανωτής στο διηνεκές.

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Αποδοχή των όρων. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή.

14. Οι όροι συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών Χαρά Σπυριδοπούλου, Ασκληπιού 26-28, 10679 Αθήνα.

Powered by SOLID HAVAS, Copyright 2018 © ΓΙΩΤΗΣ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 98888 χωρίς χρέωση. | OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ