ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ZAΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ ΜAZI KAI ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ
ZAΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ & ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ MASTERCLASSES
BΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΝΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2018
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2017
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2016
TIP

Όροι Διαγωνισμού
Διαγωνισμός

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Λεωφ. Κηφισού 130 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό με διακριτικό τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ», o οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα www.jotis-zacharoplathoume.gr . Την οργάνωση και τη λειτουργία του διαγωνισμού την έχει αναλάβει για λογαριασμό της εταιρίας η SOLID HAVAS Α.Ε. (περαιτέρω η «Solid Ηavas»).
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στοv Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και είναι ενήλικοι, ήτοι άνω των 18 ετών. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν και οι 10 νικητές του «Βραβείου Ζαχαροπλάθουμε 2016», αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαγωνιστούν με διαφορετική συνταγή από εκείνη της περσινής χρονιάς.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της Solid, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων και της εκδήλωσης.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 6η Σεπτεμβρίου 2017 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης «ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ» (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Αναλυτικά ακολουθούν τα στάδια του διαγωνισμού – έναρξη και λήξη κάθε σταδίου. Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των χρονικών ορίων θεωρείται άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.
5. Ο Διαγωνισμός αποτελείται από 6 στάδια.
Πιο συγκεκριμένα:

1ο στάδιο (6/9/2017-14/9/2017 στις 23:59): Καλούμε τους χρήστες να επιλέξουν μέχρι τέσσερα (4) προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ, μέσω της διαδικτυακής σελίδας www.jotis-zacharoplathoume.gr , και να δηλώσουν τον τίτλο της συνταγής στην οποία θα χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω προϊόντα που επέλεξαν. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων με βάση τη σχετική φόρμα του διαγωνισμού που θα βρουν στην ανωτέρω διαδικτυακή σελίδα και η αποδοχή των όρων συμμετοχής. Εφόσον κληρωθούν να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο, τη συνταγή αυτή θα πρέπει να την παρασκευάσουν και να την ανεβάσουν (uploading) στη διαδικτυακή σελίδα www.jotis-zacharoplathoume.gr , με φωτογραφία της και τον τίτλο της συνταγής.

2ο στάδιο (15/9/2017- 04/10/2017): Στις 15/09/2017 θα ανακοινωθούν οι εκατό (100) τυχεροί που θα μπορούν να συνεχίσουν στη 2η φάση του διαγωνισμού, οι οποίοι θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, κατά τη σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση. Η κλήρωση των εκατό (100) τυχερών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της SOLID HAVAS, οδός Αρτέμιδος 3, 15125, Μαρούσι-Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων των Διοργανωτριών εταιριών και συμβολαιογράφου.
Ειδικότερα τα στοιχεία των εκατό (100) τυχερών θα ανακοινωθούν στοv διαδικτυακό τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr και στη συνέχεια οι νικητές θα ενημερωθούν με σχετικό προσωπικό μήνυμα. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος τυχερός δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος, ο τυχερός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Τη θέση του εν λόγω τυχερού θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Οι εκατό (100) τυχεροί θα παραλάβουν τα προϊόντα που επέλεξαν μαζί με ένα μοναδικό κωδικό προκειμένου να φτιάξουν με αυτά τη συνταγή που έχουν δηλώσει στο 1ο στάδιο, για την οποία θα αξιολογηθούν. Τα προϊόντα θα σταλούν στους 100 τυχερούς με έξοδα του Διοργανωτή μέχρι τις 4/10/2017.

3ο στάδιο (5/10/2017 - 16/10/2017 στις 23:59): Οι εκατό (100) τυχεροί θα πρέπει να παρασκευάσουν τη συνταγή που δήλωσαν χρησιμοποιώντας τα προϊόντα που επέλεξαν στο 1ο στάδιο, να τη φωτογραφήσουν και να την ανεβάσουν (uploading) με φωτογραφία και τίτλο συνταγής στη διαδικτυακή σελίδα www.jotis-zacharoplathoume.gr στη photo gallery. Oι 100 τυχεροί έχουν διορία μέχρι τις 16/10/2017 (όπου κλειδώνει η δυνατότητα του uploading στη photo gallery), για να φτιάξουν τη συνταγή που έχουν δηλώσει στο 1ο στάδιο και να την ανεβάσουν.
Οι εκατό (100) τυχεροί θα πρέπει να ανεβάσουν, χρησιμοποιώντας το μοναδικό κωδικό που έλαβαν, μέσα στη photo gallery του www.jotis-zacharoplathoume.gr α) τη φωτογραφία της συνταγής τους, β) τον τίτλο της συνταγής, γ) τα υλικά και δ) την εκτέλεσή της, όπως περιγράφεται στο 2ο στάδιο.

Οδηγίες για την έγκυρη συμπλήρωση της συνταγής:
Οι συνταγές πρέπει να είναι γραμμένες στα ελληνικά. Μη χρησιμοποιείτε μόνο κεφαλαία γράμματα , να προσέχετε την ορθογραφία σας και μη ξεχνάτε να βάζετε τόνους.

Τίτλος συνταγής:
Δώστε έναν ωραίο τίτλο στη συνταγή σας. Μη χρησιμοποιήσετε μόνο κεφαλαία και βάλτε τόνους. Φροντίστε ο τίτλος να είναι σαφής.

Υλικά:
Γράψτε τα συστατικά της συνταγής.
Να είστε όσο πιο σαφείς μπορείτε, βάζοντας συγκεκριμένες ποσότητες.
Συνταγές με αναφορά σε επώνυμα υλικά άλλων εταιρειών (πχ ΒΙΤΑΜ αντί για τη χρήση βουτύρου ή μαργαρίνης) δεν επιτρέπονται. Προϋπόθεση για την αποδοχή της συνταγής σας είναι να περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ που επιλέξατε στο 1ο στάδιο.

Εκτέλεση:
Περιγράψτε με απλά λόγια τα βήματα της εκτέλεσης της συνταγής. Προσπαθήστε να είναι ξεκάθαρα και αναλυτικά. Μη χρησιμοποιήσετε μόνο κεφαλαία και βάζετε τόνους.

Φωτογραφία:
Ανεβάστε στην εφαρμογή φωτογραφία της συνταγής σας, που τραβήξατε εσείς ο ίδιος, από το πραγματικό παρασκεύασμα. Μη χρησιμοποιείτε φωτογραφία από φωτοτράπεζες ή φωτογραφίες παρασκευασμάτων που έχουν φτιάξει επαγγελματίες, γιατί κάτι τέτοιο καθιστά λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.

4ο στάδιο (20/10/2017 – 29/10/2017) Οι συνταγές που θα ανεβαίνουν στη photo gallery θα είναι ορατές σε όσους μπαίνουν στο www.jotis-zacharoplathoume.gr . Τις συνταγές θα βαθμολογήσει επιτροπή που αποτελείται από 3 κριτές. Επίσης το κοινό ως 4ος κριτής θα μπορεί να ψηφίσει τη συνταγή της προτίμησής του, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. H ψηφοφορία του κοινού θα είναι δημόσια και θα διαρκεί από τις 20/10/2017 μέχρι και τις 29/10/2017 στις 23:59. Για να έχει κάποιος χρήστης τη δυνατότητα να ψηφίσει, θα πρέπει να συνδεθεί μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Facebook ή του προσωπικού του email.

Όσοι μπουν και ψηφίσουν (από τις 20/10/2017 έως τις 29/10/2017) την αγαπημένη τους συνταγή ή συνταγές συμμετέχουν αυτόματα σε κλήρωση για να κερδίσουν ένα (1) κουτί με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να μπει και να ψηφίσει όσες συνταγές επιθυμεί, αλλά μόνο μία φορά την κάθε συνταγή. Ανεξάρτητα από το πόσες συνταγές έχει ψηφίσει, ο κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση.

Οι νικητές θα είναι τριάντα (30) και θα αναδειχθούν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 30/10/2017 μετά τη λήξη της ψηφοφορίας παρουσία συμβολαιογράφου και των διοργανωτών. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος τυχερός δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος, αυτός θα χάνει το δικαίωμα λήψης του δώρου Τη θέση του εν λόγω τυχερού θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ.

5ο στάδιο (1/11/2017): Ανάδειξη των δέκα (10) καλύτερων συνταγών από τις εκατό (100). Η ανάδειξη των 10 καλύτερων συνταγών θα προκύψει όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1. Η ανακοίνωση των 10 φιναλίστ (και των 10 επιλαχόντων) κατά τη σειρά ανάδειξής τους θα γίνει την 1/11/2017 στη διαδικτυακή σελίδα www.jotis-zacharoplathoume.gr , στην αντίστοιχη σελίδα «Νικητές».

Σε περίπτωση που κάποιος εκ των δέκα (10) φιναλίστ δεν αποστείλει έως τις 06/11/2017, με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί, τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας) καθώς και τη ρητή συμφωνία του ότι θα συμμετέχει στην εκδήλωση χάνει οριστικά το δικαίωμά του στη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά επιλαχών. Οι δέκα (10) φιναλίστ θα ενημερωθούν στις 01/11/2017, για τον ακριβή τόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία διεξαγωγής της εκδήλωσης.

6ο στάδιο (Ολοκλήρωση του Διαγωνισμού): Πραγματοποίηση εκδήλωσης στην Αθήνα μέσα στο 2017, σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί από τον διοργανωτή, όπου οι δέκα (10) φιναλίστ θα φτιάξουν την ίδια συνταγή που ανέβασαν στη photo gallery, παρουσία της κριτικής επιτροπής, προκειμένου να επιλεγούν οι τρεις (3) καλύτεροι που θα λάβουν υψηλότερο χρηματικό έπαθλο και οι υπόλοιποι επτά (7) που θα λάβουν μικρότερο χρηματικό έπαθλο. Και οι 10 φιναλίστ θα κριθούν σύμφωνα με το Παράρτημα 2.

Τα παραπάνω στο σύνολό τους ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

6. Κριτική Επιτροπή. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους: Ντίνα Νικολάου Chef, Μιχαήλ Αθανασίου Food Stylist και Ευαγγελία Καρβέλα Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης εταιρίας ΓΙΩΤΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες και βιογραφικά της κριτικής επιτροπής έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr (σελίδα «Κριτική Επιτροπή»).

7. Δώρα. Μέσω του Διαγωνισμού, οι τρεις (3) μεγάλοι νικητές κερδίζουν επιταγή αξίας 1.000€ ο καθένας, οι υπόλοιποι επτά (7) νικητές κερδίζουν επιταγή 400€ ο καθένας. Η κατάθεση των χρηματικών επάθλων των 10 νικητών θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της εκδήλωσης σε λογαριασμό τραπέζης που θα μας έχουν υποδείξει οι 10 φιναλίστ.
Οι εκατό (100) τυχεροί που θα έχουν προκύψει κατά το 2ο στάδιο, κερδίζουν από ένα (1) κουτί με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ (πέραν αυτών που θα λάβουν για τη συνταγή τους), με την προϋπόθεση ότι έχουν ακολουθήσει τα στάδια του διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω και αφού θα έχουν ανεβάσει εγκαίρως τις φωτογραφίες και τις αντίστοιχες συνταγές τους εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου (στάδιο 2 & 3). Τα κουτιά με τα προϊόντα θα παραδοθούν στους 100 τυχερούς στη διεύθυνση που έχουν υποδείξει. Το κουτί των προϊόντων περιέχει προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ κατά τη βούληση του Διοργανωτή. Τα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ δεν εξαργυρώνονται με μετρητά και αποστέλλονται με έξοδα του Διοργανωτή.

Οι τριάντα (30) τυχεροί που θα έχουν προκύψει κατά το 4ο στάδιο, από το κοινό που θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία, κερδίζουν από ένα (1) κουτί με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμμετάσχει στη ψηφοφορία, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω. Τα κουτιά με τα προϊόντα θα παραδοθούν στους 30 τυχερούς στη διεύθυνση που έχουν υποδείξει. Το κουτί των προϊόντων περιέχει προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ κατά τη βούληση του Διοργανωτή. Τα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ δεν εξαργυρώνονται με μετρητά και αποστέλλονται με έξοδα του Διοργανωτή.


8. Ενημέρωση για την Κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των τυχερών του διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο, θα ανακοινώνονται στο Διαδικτυακό Τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr και στη συνέχεια οι τυχεροί θα ενημερώνονται με σχετικό προσωπικό μήνυμα.

9. Συμμετοχή στην Εκδήλωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δέκα (10) φιναλίστ δεν είναι κάτοικος Αττικής, ο Διοργανωτής αναλαμβάνει τα προσωπικά έξοδα μετακίνησής του από και προς την εκδήλωση, καθώς και τη διαμονή – διατροφή για το διάστημα παραμονής του στην Αττική για τις ανάγκες της εκδήλωσης. Ο κάθε ένας διαγωνιζόμενος μεταξύ των φιναλίστ μπορεί να συνοδεύεται από ένα ενήλικο άτομο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του διαγωνισμού. Οι συνοδοί των φιναλίστ, θα βαρύνονται με τα προσωπικά έξοδα μεταφοράς, διαμονής και διατροφής τους.


10. Δημοσιότητα της Εκδήλωσης. Όλες οι παραπάνω ενέργειες και τα άτομα που συμμετέχουν μπορούν να προβληθούν άνευ ανταλλάγματος από τη ΓΙΩΤΗΣ κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια με οπτικοακουστικό υλικό μέσα από τα διαδικτυακά μέσα και τις πλατφόρμες που διατηρεί η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., αλλά και μέσω Μ.Μ.Ε. πανελλαδικής ή/ και τοπικής εμβέλειας, στο διηνεκές.


11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην άνευ ανταλλάγματος προβολή του σε οπτικοακουστικά διαδικτυακά μέσα και Μ.Μ.Ε., στη χρησιμοποίηση των προσωπικών του δεδομένων, στοιχείων, καθώς και της συνταγής με την οποία έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς του «Ζαχαροπλάθουμε» που θα επιλέξει ο Διοργανωτής στο διηνεκές.


12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Αποδοχή των Όρων. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως, καθώς και είναι σύμφωνος.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή.

14. Οι όροι συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών Χαρά Σπυριδοπούλου, Ασκληπιού 26-28, 10679 Αθήνα.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1


Ως κριτική επιτροπή ορίζονται: 1ος κριτής: Ντίνα Νικολάου, 2ος κριτής: Μιχαήλ Αθανασίου, 3ος κριτής: Ευαγγελία Καρβέλα, 4ος κριτής: Κοινό.


Η βαθμολογία της κριτικής επιτροπής θα προκύψει ως εξής:
Οι κριτές (1ος, 2ος, 3ος) θα ψηφίσουν από το 1 έως το 25, όπου το 25 ορίζεται ως η υψηλότερη βαθμολογία. Η άριστη/ανώτατη βαθμολογία των κριτών 1ος, 2ος, 3ος ορίζεται το 75.


Η βαθμολογία του κοινού (4ος κριτής) θα προκύψει ως εξής:
Η υποψήφια συνταγή με τα περισσότερα like στο microsite www.jotis-zacharoplathoume.gr θα οριστεί ως η άριστη και θα λάβει την ανώτατη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε 25 βαθμούς. Η βαθμολογία των υπολοίπων θα υπολογιστεί με βάση το λόγο των δικών τους like πολλαπλασιασμένων με το 25 (άριστη βαθμολογία) και διαιρεμένο με τον αριθμό των like που έχει συγκεντρώσει η πρώτη συνταγή.


Παράδειγμα:
1η συνταγή: 10.357 like = 25 βαθμοί

2η συνταγή: 9.807 like


Τρόπος Υπολογισμού:

x (βαθμοί 2ης συνταγής) = 25 x 9.807 ÷ 10.357 = 23,67 βαθμοί
Kατά τον ίδιο τρόπο, αν π.χ. η 3η συνταγή συγκέντρωνε 9.000 like θα λάμβανε 21,7 βαθμούς κ.ο.κ.


Για το συνολικό βαθμό της κάθε συνταγής θα προστεθούν οι βαθμολογίες της κριτικής επιτροπής (1ος, 2ος, 3ος, 4ος κριτής). Ως μέγιστη βαθμολογία ορίζονται οι 100 βαθμοί.


Ισοψηφία
Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν την ίδια βαθμολογία και διαγωνίζονται για να καταλάβει ο ένας εκ των δύο την 10η θέση και να προχωρήσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, μεταξύ των δύο υπερτερεί εκείνος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τους 1ο, 2ο και 3ο κριτές.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2


Ως κριτική επιτροπή ορίζονται: 1ος κριτής: Ντίνα Νικολάου, 2ος κριτής: Μιχαήλ Αθανασίου, 3ος κριτής: Ευαγγελία Καρβέλα.
Οι κριτές (1ος, 2ος, 3ος) θα ψηφίσουν από το 1 έως το 25, όπου το 25 ορίζεται η υψηλότερη βαθμολογία. Συνολική βαθμολογία κριτών ορίζεται το 75.
Θα ληφθούν υπόψη: ο αριθμός των προϊόντων ΓΙΩΤΗΣ που χρησιμοποιήθηκαν στη συνταγή (έως 4 προϊόντα βάσει των Όρων-Στάδιο1 διαγωνισμού) και η χρήση τους, η γεύση, η εμφάνιση και η πρωτοτυπία/τεχνική.
Ισοψηφία
Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν την ίδια βαθμολογία και διαγωνίζονται για την κατάταξη στην 3η και 4η θέση, τότε θα πραγματοποιηθεί μεταξύ τους κλήρωση.